Wybory władz w OZ w INOVA CIT Sp. z o. o.

Jpeg

Jpeg

9 lutego br. podczas Zakładowego Zebrania Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie na przewodniczącą Komisji Zakładowej wybrano Dagmarę Jędrzejczyk (na zdjęciu). Do Komisji weszli również Krzysztof Danek, Jolanta Gulewicz, Anna Jędruch,  Marcin Piotrowski, Przemysław Stępień i Anna Wolniak. Na listę rezerwową do KZ wybrano: Agatę Olejniczak i Beatę Woźniak.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Andrzej Donhefner, Ewelina Garbowska, Jarosław Jasinowski, Przemysław Makała i Karolina Marzec.

Delegatką na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” została Dagmara Jędrzejczyk.

Zaraz po zebraniu, na pierwszym posiedzeniu, spotkała się Zakładowa Komisja Rewizyjna i wybrała Andrzeja Donhefnera na przewodniczącego ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentowali Bartosz Budziak i Ewa Kosiorowska.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com