Wybory władz w OZ w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Złotoryi

9 lutego br. Zakładowe Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Złotoryi wybrało:

  • Wojciecha Jacka na przewodniczącego Komisji Zakładowej (na zdjęciu),
  • Kamilę Golanowską, Zbigniewa Grzyba, Sławomira Sochę, Bogdana Surówkę, Roberta Szczecinę i Norberta Torebko na członków Komisji Zakładowej,
  • Janusz Bajora, Magdalenę Mioduszewską i Andrzeja Romaniaka na członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej.

Wybrano również elektorów do wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” – zostali nimi: Roman Drabik, Kamila Golanowska, Wojciech Jacek, Sławomir Socha, Robert Szczecina i Norbert Torebko.

Po zakończeniu zebrania wyborczego ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając Magdalenę Mioduszewską na  przewodniczącą ZKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Krzysztof Sarapata.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com