Wybory władz OM Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy

6 lutego br. podczas Międzyzakładowego Zebrania Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy na przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej wybrano Jolantę Saradow-Jankowską (na zdjęciu). Do Komisji weszli również Elżbieta Czornak, Sylwester Daniluk, Lidia Demusz, Lilianna Derbot, Dariusz Dzierla, Barbara Dziurzyńska, Ewa Hammerszmidt, Ewa Kosiorowska, Benedykt Ksiądzyna, Małgorzata Molga, Irena Repczyńska i Agnieszka Rurak-Żeleźny.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Tomasza Malka, Beatę Merenę, Joannę Murdzę i Krzysztofa Spychalskiego.

Delegatem na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” została Ewa Kosiorowska.

Zaraz po zebraniu na pierwszym posiedzeniu spotkała się Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna i wybrała Tomasza Malka na przewodniczącego MKR.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com