Solidarność oświatowa przekazała swoje postulaty

Głogowscy związkowcy z Solidarności oburzoni  są niskimi podwyżkami planowanymi przez rząd. Zmiany oznaczają, jak tłumaczą przedstawiciele „Solidarności” znaczne obniżenie zarobków w stosunku do płacy minimalnej czy przeciętnej. Ponadto mają się pogorszyć zapisy Karty Nauczyciela. Delegacja  Solidarności  odwiedziła posła PiS Wojciecha Zubowskiego. Czego się domagają?

Przedstawiciele „Solidarności” przekazali posłowi dokumenty, w których zawarte są postulaty. Chodzi m.in. wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli

 wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 % od 1 stycznia przyszłego roku oraz zmianę systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi. Co więcej, związkowcy chcą odstąpienia od wprowadzenia zmian w Karcie Nauczyciela, które mają drastycznie pogorszyć status zawodowy. Jeśli nie pomogą szybkie rozmowy z Rządem, Związek zapowiada zdecydowaną akcję protestacyjną od stycznia.

 

Apel Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do Posła na Sejm RP Wojciecha Zubowskiego z dnia 19 października 2017 r. o wsparcie realizacji postulatów KSOiW NSZZ „Solidarność”

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje  o wsparcie realizacji poniższych postulatów:
1. powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej
15 % od 1 stycznia 2018 r.

2. zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi przez zmianę:
• niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych,
• zmianę w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości
wynagrodzenia pracownika.

3. podwyżki wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” oświadcza, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów nie przyniosły oczekiwanych efektów, dlatego apelujemy o wsparcie pozytywnych rozwiązań dla środowiska oświatowego w Karcie Nauczyciela, które szczegółowo wykładamy w opinii z dnia 30 czerwca br. do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – w załączeniu.

W imieniu Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”: 
Ryszard Proksa przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 19 października 2017 r.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com