Rocznica protestu głodowego kolejarzy

W niedzielę w Starej Lokomotywowni oraz na dworcu głównym we Wrocławiu NSZZ “Solidarność” upamiętnił rocznicę protestu głodowego kolejarzy z października 1980 roku.

W okolicznościowych przemówieniach przy składaniu kwiatów pod pomnikiem patronki kolejarzy św. Katarzyny, uczestnicy uroczystości przypominali  okoliczności w jakich doszło do protestu. Uczestnik głodówki Zbigniew Iwaniuk powiedział, że ówczesna władza rozważała wariant siłowego zakończenia sporu. O znaczeniu strajku dla Związku a także całego kraju mówili m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, członek prezydium Komisji Krajowej Bogdan Kubiak oraz prezes PKP Krzysztof Mamiński.

Mszy św w Lokomotywowni przewodniczył ks. biskup Jacek Kiciński.

W uroczystościach którym patronował prezydent Andrzej Duda, jego urząd reprezentował profesor Marek Kośny. Przybyli także przedstawiciele wojewody (Marcin Krzyżanowski)  samorządu (wicemarszałek Jerzy Michalak).

We wrocławskich uroczystościach uczestniczył Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”. 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com