Kandydaci NSZZ „Solidarność” w wyborach do Rady Nadzorczej

Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” dokonała wyboru spośród swoich członków trzech kandydatów na członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru załogi X kadencji w osobach:
– Józef Czyczerski
– Bogdan Nuciński
– Bogusław Szarek

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi zwraca się do wszystkich członków i sympatyków związku o składanie podpisów i oddawanie głosów na kandydatów „Solidarności” w zbliżających się wyborach. 

Listy dostępne są w poszczególnych biurach NSZZ „Soldiarność” 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com