Sprawozdanie finansowe organizacji

Ustawodawca nałożył na podatników obowiązek złożenia urzędom skarbowym zeznania według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (art. 27 ust. 1 ustawy o CIT). Należy pamiętać, że sprawozdanie musi zostać przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego nie później niż 10 dni od jego zatwierdzenia przez Komisję Zakładową, nie może być to jednak później niż 31 marca roku następnego, za rok poprzedni. Zatem sprawozdanie za rok 2016 należy złożyć nie później niż 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania, lecz nie później niż 31 marca 2017 roku.

W sprawozdaniu za rok 2016, należy uwzględnić zmiany formularzy dla jednostek mikro (załącznik nr 4 do Ustawy o rachunkowości):

– bilansu
– informacji dodatkowej
– CIT-8 i załącznika CIT-8/O

Osoby zainteresowane szkoleniem „Księgowość w Związku” proszone są o przesyłanie zgłoszeń na email legnica@solidarnosc.org.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com