„Solidarność” apeluje o status nauczyciela dla wychowawców w domach dziecka

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” apeluje do Anny Zalewskiej, ministra edukacji narodowej o przywrócenie wychowawcom z domów dziecka statusu nauczyciela.
 
Problem dotyczy 1200 pracowników wychowawców z domów dziecka ze średnim stażem około 20 lat, którzy w styczniu 2014 roku na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostali pozbawieni statusu nauczyciela, a tym samym stracili uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela. Stali się pracownikami samorządowymi, obniżono ich wynagrodzenia, jednocześnie zwiększając czas pracy i zmniejszając  czas urlopu.
 
„Solidarność” podkreśla, że praca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wymaga od wychowawców wszechstronnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych. Pracownicy domów dziecka mają ukończone studia wyższe, niejednokrotnie również studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i inne formy doskonalenia zawodowego. Wyłączenie pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych spod regulacji wynikających z Karty Nauczyciela spowodowało również utratę przez nich statusu funkcjonariuszy publicznych, zwracają uwagę związkowcy. Zmiany w warunkach płacy i pracy są dla tej grupy bardzo krzywdzące, zwłaszcza że dotykają wielu osób w ostatnich latach pracy zawodowej. 
 
Związek apeluje o przywrócenie tej grupy pracowników do statusu nauczyciela, uznanie ich zatrudnienia jak pracowników samorządowych za staż pracy nauczycielskiej  oraz ewentualne zadośćuczynienie.
 
hd KK NSZZ „Solidarność”
 
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com