Szkolenie w ramach projektu „Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” od 14 grudnia 2015 r. realizuje projekt „Europejskie Rady Zakładowe jako platforma wsparcia dla ponadnarodowych układów ramowych (TCA)”. Projekt jest skierowany do branż: metalowej, spożywczej i handlowej, ale szkolenie, które odbyło się w ramach projektu w Wieliczce w dniach 18 – 20 stycznia 2017 r. przeznaczone było dla członków Europejskich Rad Zakładowych ze wszystkich branż zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Moduł szkoleniowy powstał w ramach projektu i obejmował następujące tematy: europejskie ramy prawne w sprawie informowania i konsultowania pracowników i ich przedstawicieli; funkcjonowanie ERZ: proces informowania i konsultowania (teoria a praktyka); funkcjonowanie ERZ: koordynacja i powiązania pomiędzy różnymi instancjami przedstawicielskimi pracowników na poziomie lokalnym i krajowym; praktyczna działalności ERZ: różne obszary analiz; istota TCAs oraz ramy prawne dotyczący zawierania TCAs; wymogi formalne w odniesieniu do TCAs w tym wyzwania i przeszkody utrudniające ich zawieranie; podmioty (strony) zaangażowane w TCAs; wdrażanie TCAs i rozstrzygania sporów; powiązania między TCAs a innymi poziomami dialogu społecznego; rola TCAs w procesach restrukturyzacyjnych. W szkoleniu uczestniczył Antoni Skalski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Faurecii Legnica S.A.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com