Wybrano władze Solidarności w TUW Cuprum

W dniu 19.10.2016 r. przeprowadzono wybory władz w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w TUW Cuprum w Lubinie.

Komisja Zakładowa: Przewodnicząca – Ewa Prośniak, z-ca przewodniczącego – Tomasz Gol, skarbnik – Barbara Klepaczek, sekretarz – Dariusz Zelent.

Komisja Rewizyjna:  Barbara Abramowska, Piotr Brzemiński, Agnieszka Faluta.

KZ NSZZ Solidarność TUW Cuprum (1)
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com