W Parszowicach uczciliśmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę

W kościele pw. Św. Rodziny w Parszowicach odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna ku czci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w 32 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.

W tym roku spotkaliśmy się już po raz jedenasty, aby uczcić pamięć błogosławionego.  Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Zbigniew Buła proboszcz z parafii w Tymowej. Po mszy odbył się wspaniały koncert pieśni patriotyczno – religijnej w wykonaniu Aleksandry Lisowskiej wraz z zespołem Brass Quintet.

W uroczystościach uczestniczyły delegacje wielu organizacji NSZZ „Solidarności” z Bogdanem Orłowskim przewodniczącym ZR ZM NSZZ „Solidarność” oraz dziewięć pocztów sztandarowych: Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” oraz poczty sztandarowe organizacji zakładowych i międzyzakładowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.: Zakłady Górnicze Rudna, Zakłady Górnicze Lubin, Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, a ponadto poczty z organizacji w: Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń „PeBeKa” S.A. w Lubinie, Zanam – Legmet Spółka z o.o. w Polkowicach, Energetyka Spółka z o.o. w Lubinie, Tauron Oddział w Legnicy.

Główny celebrans odprawił Mszę świętą w ornacie ufundowanym przez Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, a wykonanym przez Siostry Karmelitanki Bose z Gniezna. Ornat został poświęcony 5 czerwca br. podczas drugiej pielgrzymki Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com