Polska Miedź pozostanie polska

Rada Ministrów przyjęła dziś rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających szczególnej ochronie państwa polskiego. Na krótkiej liście są dwa strategiczne dla kraju przedsiębiorstwa: KGHM Polska Miedź S.A. oraz tarnowska Grupa Azoty S.A. Dokument chroni Polską Miedź przed wrogim przejęciem. „To jest to, o czym mówiłem podczas mojej kampanii wyborczej uznając przyjęcie tego rozporządzenia za priorytet w mojej bieżącej działalności poselskiej”, cieszy się poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów.

Na ten dokument czekała cała Polska Miedź. Podpis premier Beaty Szydło pod tym rozporządzeniem oznacza, że spółka KGHM w przyszłości będzie całkowicie zabezpieczona przed wrogim, niepożądanym przejęciem. Największe przedsiębiorstwo na Dolnym Śląsku będzie odtąd szczególnie chronione przez polskie państwo z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokument w sposób precyzyjny, proporcjonalny i obiektywny umożliwia teraz organom administracji publicznej kontrolę transakcji dotyczących np. akcji KGHM.

W prace legislacyjne nad tym dokumentem mocno zaangażował się lubiński poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów.

– To jest to, o czym mówiłem już podczas kampanii wyborczej. Jak podatek od kopalin, tak i zabezpieczenie KGHM przed wrogim przejęciem było czymś bardzo istotnym w kontekście dalszego funkcjonowania tej największej firmy w regionie. To udało się zrobić dzięki owocnej współpracy z ministrem Skarbu Państwa, Dawidem Jackiewiczem. To rozporządzenie podpisane dzisiaj przez premier Beatę Szydło pozwala ochronić Polską Miedź przed wrogim przejęciem, ale z drugiej strony to dowód na to, że państwo polskie, obecny rząd, traktuje priorytetowo strategiczne spółki – mówi poseł PiS, Krzysztof Kubów.

W historii funkcjonowania KGHM-u wdrażano różne pomysły, które miały chronić spółkę przed obcym kapitałem. – Dotąd nigdy nie było takich zapisów, które chroniłyby tę firmę przed wrogim przejęciem. Były złote akcje i wpisanie KGHM na listę strategicznych spółek, natomiast to rozporządzenie daje pełną gwarancję ochrony tego przedsiębiorstwa, daje poczucie bezpieczeństwa załodze i wprowadza stabilizację – dodaje lubiński poseł.

Tomasz Jóźwiak /miedziowe.pl/

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com