Emeryci w sprawie bezpieczeństwa socjalnego

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność przyjęła stanowisko w sprawie bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów.
Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność w sprawie bezpieczeństwa socjalnego polskich emerytów i rencistów.

Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność oczekuje od Rządu Pani Premier Beaty Szydło podjęcia niezwłocznych działań w sprawie sposobu waloryzacji emerytur i rent, tak by zahamować proces wpychania polskich emerytów w sferę ubóstwa.

Reforma polskiego systemu z 1999 r oparta była na fałszywych założeniach społeczno- ekonomicznych i doprowadziła do sytuacji, że poziom najniższych świadczeń emerytalnych nie wystarcza na zaspokojenie nawet najbardziej elementarnych potrzeb ludzi starszych.

Dzisiejsze pokolenie polskich emerytów to generacja ludzi dotknięta negatywnymi skutkami niesprawiedliwej społecznie transformacji ustrojowej, która i dziś negatywnie wpływa na ekonomiczne podstawy ich życia. Teraz z racji swego wieku i położenia socjalnego nie mogą dłużej czekać na zmiany niewydolnego systemu.

Oczekujemy, że „dobre zmiany” zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość wkrótce także będą dotyczyły materialnych podstaw życia emerytów i rencistów. Dlatego zwracamy się do rządu o rozpoczęcie dialogu społecznego w formule Rady Dialogu Społecznego, tak by umożliwić odczuwalną poprawę poziomu życia emerytów i rencistów już w 2017 r.

Za Radę KSEiR
Zbigniew Kuźniar – sekretarz

Łódź, 2 czerwca 2016

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com