Wiesław Baran przewodniczącym w MERCUS Logistyka

W dniach 11 i  31  marca br. odbyło się Zakładowe Zebranie Członków Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność’ w MERCUS Logistyka sp. z o. o.  w Polkowicach. 11 marca dokonano odwołania dotychczasowych władz Organizacji Zakładowej (przewodniczącego KZ, członków KZ i członków ZKR)    i na przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Wiesława Barana. Z powodu braku kworum nie wybrano w tym dniu pozostałych władz Organizacji Zakładowej.

31 marca wybrano pozostałych członków Komisji Zakładowej: Romana Kwiatkowskiego, Marię Ptak,  Annę Stępień, Mariana Wysoczańskiego. Z powodu braku kworum nie wybrano członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej. Organizacja Zakładowa  NSZZ „Solidarność’ w MERCUS Logistyka sp. z o. o.  w Polkowicach liczy na dzień dzisiejszy 168 członków.

PW SZM NSZZ”S”
Wybory Mercus Wybory Mercus 3 Wybory Mercus 2 Wybory Mercus 1 Komisja Zakładowa Mercus Wiesław Baran

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com