Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy w Warszawie

Na warszawskim Żoliborzu odbędzie się Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. Organizatorzy  oczekują na zgłoszenia osób chcących wziąć udział w Drodze Krzyżowej.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres kzmuda@vp.pl  – Krzysztof Żmuda tel. 502 193 048 .

Region nie organizuje wspólnego wyjazdu do Warszawy.

OGÓLNOPOLSKA DROGA KRZYŻOWA LUDZI PRACY

Warszawa Żoliborz 18.03.2016

Stacje drogi krzyżowej – rozważania.

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany – Hutnicy

Stacja II: Jezus Przyjmuje krzyż na swoje ramiona – Nauka i Oświata, Kultura i Środki

Przekazu

Stacja III: Jezus upada po raz pierwszy – Służby mundurowe (Policja, Wojsko, Państwowa

Straż Pożarna, Straż Miejska)

Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę – Stoczniowcy

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi – Parafia Ducha Świętego

Stacja VI: Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi – Górnicy

Stacja VII: Jezus upada po raz drugi – Transport – Kolejarze, Marynarze

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące nad Nim Niewiasty – Służba Zdrowia

Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci – Służba przy Grobie

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony – Parafia Matki Bożej Królowej Polski

Stacja XI: Pan Jezus przybity do Krzyża. – Sekcja Przemysłu Lotniczego

 

Stacja XII: Jezus umiera na Krzyżu. – Harcerze

 

Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża. – Prezydium KK , Regiony

 

Stacja XIV: Jezus złożony do grobu. – Parafia Stanisława Kostki 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com