Gotowość strajkowa w PKP CARGO

Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy  w PKP CARGO S.A. ogłasza z dniem 1 października  pełną gotowość strajkową we wszystkich zakładach Spółki. 
– Datę strajku wyznaczymy na 5 dni przed jego rozpoczęciem zgodnie z ustawą  o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – informuje Henryk Grymel, szef kolejowej „Solidarności”.
Jednocześnie komitet strajkowy zwrócił się w liście otwartym do Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rady Nadzorczej PKP S.A. i Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z apelem o zainteresowanie sytuacją w spółce. „Mamy uzasadnione obawy, że obecny sposób zarządzania spółką PKP CARGO S.A. prowadzi do utraty pozycji rynkowej spółki i spadku jej wartości”- piszą przedstawiciele KKPS.
– Zarząd prowadzi szereg działań prowokacyjnych wobec związków zawodowych, które mają wywołać protesty społeczne i strajk, a wszystko po to by odpowiedzialność za spadek wartości akcji, utratę kontraktów na przewozy i złą kondycję spółki zrzucić na związki zawodowe – wyjaśnia Grymel. – W ten sposób próbuje ukryć złe zarządzanie.
W piśmie związkowcy przypominają, że w czasie trwania negocjacji nad corocznym wzrostem wynagrodzeń dla pracowników, w ramach sporu zbiorowego pomiędzy zarządem Cargo a związkami zawodowymi, rada nadzorcza podjęła uchwałę o podwyższeniu wynagrodzenia zarządowi w kwocie 10 tys. zł. na jednego członka zarządu. – To było działanie obliczone na wywołanie protestów społecznych – mówi Grymel – Tak jak to, że w trakcie mediacji zarząd doprowadził do podpisania protokołu rozbieżności, chociaż strona związkowa chciała dalej prowadzić mediacje i podpisać porozumienie.
Komitet Protestacyjno Strajkowy wymienia kolejne działania na szkode spółki podejmowane przez zarząd. Zmiany organizacyjne, wyprzedawany majątek spółki, pracownicy masowo kierowani na nieświadczenie pracy. W spółkach zależnych obsadzani są na wysokopłatnych stanowiskach ludzie z klucza polityczno-towarzyskiego. Wydawane są też wielomilionowe środki na firmy doradcze i kancelarie prawne.
– Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego jak negatywne skutki dla spółki będzie miał strajk, toteż zostanie on ogłoszony tylko i wyłącznie jeśli wyczerpane zostaną wszystkie możliwe środki by go uniknąć i osiągnąć porozumienie – podkresla lider kolejowej „Solidarności” – Dlatego w liście otwartym apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, które spowodują powstrzymanie szkodliwej i destrukcyjnej polityki Zarządu PKP CARGO S.A.
hd KK NSZZ „S”
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com