Kolejny „zamach” na związkowców. Tym razem w PKP Cargo

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo podjęło uchwały ws. odwołania Krzysztofa Czarnoty (FZZ pracowników PKP) oraz Marka Podskalnego (NSZZ „Solidarność”) ze składu rady nadzorczej spółki.

Uzasadnieniem odwołania Marka Podskalnego oraz Krzysztofa Czarnoty ze składu rady nadzorczej jest „utrata zaufania w związku z konfliktem interesów członków rady nadzorczej”.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze nie dali nawet możliwości zajęcia stanowiska odwołanym pracownikom.

Na WZA  zatwierdzono również zmiany w statucie spółki PKP Cargo. Zmiany dotyczą głównie określenia koniecznych kompetencji członków rady nadzorczej, w szczególności tych wybranych przez pracowników. W treści zaproponowanej przez akcjonariusza znajdują się zapisy mówiące o tym, że członek zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji z wyboru lub zasiadać w organach zakładowej, ponadzakładowej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, federacji związków zawodowych lub konfederacji związków zawodowych.

Źródło: Rynek kolejowy

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com