^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Informacje

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury

 Szanowny Panie Ministrze,

W odpowiedzi na przesłany w dnia 27 lipca przez Ministerstwo Infrastruktury do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność przedstawia następującą ocenę sytuacji. 

Jedną z najważniejszych zmian przedstawionych w projekcie jest zmiana zasad dotyczących wynagradzania kierowców w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Zmiana ta polega na odejściu od koncepcji podróży służbowej utożsamianej z czasem pracy kierowców oraz obowiązkiem wypłacania przez pracodawcę diet i ryczałtów, które nie podlegają składce na FUS oraz nie stanowią podstawy do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca wskazuje, że zmiany są spowodowane 

z jednej strony orzeczeniem TK z dnia 24 listopada 2016 r. K11/15 oraz wdrożeniem postanowień tzw. Pakietu Mobilności. 

Czytaj więcej...

Akcja ulotkowa o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla kierowców zawodowych

W dniu 11 sierpnia 2021 r. odbyła się kolejna akcja ulotkowa o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla kierowców zawodowych. Tym razem akcja miała miejsce na parkingach Reg. Mazowsze ( Grodzisk Maz. Żyrardów, Sochaczew). Głównym zadaniem ulotki jest przekazanie wiedzy kierowcom o przysługujących im prawach na terenie Niemiec zwłaszcza o archiwizacji dobowej aktywności zawodowej (daty przekroczenia granicy, czas pracy, odpoczynku kopie CMR itp.) do skutecznej walki z nieuczciwymi pracodawcami.  Informacje dotyczyły zmian jakie za sobą ciągnie  wprowadzenie w życie tzw. Pakietu Mobilności. Wiele tych zmian będzie miało swoje konsekwencje od lutego przyszłego roku. Rozmawialiśmy o pozytywnych i negatywnych zmianach jakie mogą mieć wpływ na życie, pracę i wynagradzanie kierowców zawodowych.  

Finałowa konferencja projektu TransFair

Międzynarodowa finałowa konferencja projektu „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair” - Sala BHP w Gdańsku 31 marca -1 kwietnia 2022r. 

W ubiegły piątek w Sali BHP w Gdańsku zakończyła się 2 dniowa (31 marca – 1 kwietnia 2022 r.) międzynarodowa konferencja finalizująca dokonania projektu „Droga do przejrzystego i sprawiedliwego wynagradzania oraz poprawy warunków pracy w sektorze transportowym: TransFair”. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest instytut badawczy Forba z Austrii, a w skład partnerstwa wchodzą: NSZZ „Solidarność”, KU Leuven / HIVA  z Belgii, organizacja non-profit Multicultural Center Prague z Czech oraz związki zawodowe z Austrii, Belgii, Słowenii, Czech i Serbii. Oprócz tych podmiotów w konsorcjum biorą udział instytucje ochrony praw pracowniczych z Austrii i Niemiec, państwowe inspekcje pracy z Belgii i Słowenii oraz Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF).

LINK

Protokół z drugiego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 8 maja 2017 r.

W drugim spotkaniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia
  3. Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 27 lutego 2017 r.
  4. Rozpatrzenie wniosku o włączenie w skład Zespołu przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  5. Wybór współprzewodniczących
  6. Ukonstytuowanie się składu Zespołu
  7. Przedstawienie stanowisk członków Zespołu w zakresie wynagradzania kierowców oraz nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców
  8. Dyskusja na temat modelu wynagradzania kierowców oraz przedstawionych stanowisk
  9. Sprawy bieżące
  10. Zakończenie

Czytaj więcej...

Sytuacja w polskich firmach transportowych

- Sytuacja polskich kierowców TIR-ów nie poprawiła się w ostatnich latach. Mamy niepewną sytuację i borykamy się z wieloma problemami - mówił w Polskim Radiu 24 Tadeusz Kucharski z NSZZ Solidarność. Gośćmi Debaty PR24 byli również: Piotr Mikiel z ZMPD, Tadeusz Kucharski z Solidarności, Andrzej Bogdanowicz z OZPTD i Maciej Wroński z ZPTILP.

Posłuchaj

Podkategorie

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.