Rozwiązanie umowy o pracę z Dariuszem Kawką, przewodniczącym „S” w IKEA Industry Poland w sposób rażący naruszyło prawa pracy — orzekł sąd w Iławie.

Dariusz Kawka został zwolniony dyscyplinarnie w listopadzie ubiegłego roku, jak się teraz okazało, całkowicie bezpodstawnie. Pracodawca zarzucał związkowcowi naruszanie podstawowych obowiązków pracowniczych, i pomimo sprzeciwu organizacji związkowej rozwiązał z przewodniczącym „S” umowę o pracę.

W obronę związkowca zaangażowali się pracownicy nie tylko z Polski, ale także z zagranicy podpisując specjalną petycję – pan Dariusz jest także delegatem Europejskiej Rady Zakładowej IKEA Industry. Pod fabryką IKEI zorganizowano wielką pikietę w obronie działacza a organizacja związkowa „S” w Iławie uznała, że zwolnienie Dariusza Kawki jest szykaną, ze względu na jego aktywną działalność związkową na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników IKEI.

Dariusz Kawka poinformował, że otrzymał już wyrok z wydziału karnego Sądu Rejonowego w Iławie o uznaniu za winną osobę ze ścisłego kierownictwa Top Managementu IKEA Industry Lubawa.

W sobotę 25 marca Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Lubawa wybrała swoje władze. Dariusz Kawka ponownie został przewodniczącym tej organizacji.

ar
źródło foto: freepik.com 

Translate »