Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” Alfred Bujara wsparł akcję wysyłania do ambasady Białorusi w Warszawie pocztówek w obronie szykanowanych działaczy związkowych. Jej organizatorem jest Komisja Krajowa.

– Żądam natychmiastowego uwolnienia wszystkich działaczy związkowych zatrzymanych przez reżim Łukaszenki. Wyrażam pełne poparcie dla szykanowanych związkowców, walczących o swoje prawa i wolne białoruskie społeczeństwo. Stop represji niezależnych działaczy związkowych – napisał na pocztówce Alfred Bujara.

Na Białorusi, wśród przeszło 1400 więźniów politycznych, jest ponad 30 związkowców, którzy obecnie odbywają kary pozbawienia wolności. Białoruscy związkowcy często w swoich biurach znajdują podsłuchy i ukryte kamery video. Pod byle jakim pretekstem odbywają się w siedzibach związków przeszukania i rewizje, a działacze organizacji związkowych są wyrzucani z pracy. Niezależne związki są bowiem tam traktowane jako zagrożenie dla dyktatury Łukaszenki.

Alfred Bujara podkreśla, że jako działacz związkowy represjonowany w latach 80-tych, wie w jak trudnej sytuacji znajdują się białoruscy związkowcy szykanowani przez reżim Łukaszenki. – To wsparcie, którego im udzielamy, jest bardzo potrzebne i ważne. My w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego doświadczaliśmy takiego samego wsparcia od związkowców z całego świata. Dzisiaj powinniśmy ten dług spłacić – mówi przewodniczący Krajowego Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

kr

Translate »