Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
02-973 Warszawa
ul. Lindleya 16

Szanowny Panie Inspektorze.

Zwracam się do Pana w imieniu wielu tysięcy pracowników firmy Geant – Polska z prośbą o wszczęcie natychmiastowej kontroli.

Sprawa jest bardzo pilna, ponieważ z dniem 31.10.2006 r. na mocy zawartej umowy pomiędzy Geant -Polska a Real-Polska, Real –Polska stanie się dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce Geant nowym pracodawcą.

W dniu 25 września pracodawca pisemne powiadomił, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działające w firmie organizacje związkowe i radę pracowników o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę.

Następnie od dnia 26 września 2006 roku pracodawca wręcza wszystkim pracownikom zatrudnionym w na podstawie umowy o pracę informacje, o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, powołując się przy tym na zapisy art.23 ust. 1§3 Kodeksu Pracy. Dezinformuje w ten sposób pracowników oraz próbuje wykluczyć ze statutowych i ustawowych praw działające w firmie organizacje związkowe.

Załączniki.

Adres siedziby firmy.
Geant – Polska Sp.z o.o.
ul. Puławska 427
02-801 Warszawa

Z poważaniem
Jan Dopierała
Przedstawiciel Organizacji Związkowych

Translate »