Ograniczyć handel w niedziele i święta

W dniu 27 października 2006 roku w siedzibie Komisji Krajowe NSZZ „Solidarność” w Warszawie przy ul. Jasnej 7 obradowała Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu.

Tematem wiodącym podczas spotkania było omówienie aktualnej sytuacji nad wprowadzeniem ustawy ograniczającej handel w niedzielę i święta.

Czytając ostatnie doniesienia prasowe jesteśmy głęboko zaniepokojeni kierunkiem, w którym podążają prace w parlamencie nad przywoływanym projektem ustawy.

Zakaz, który do niedawna mógł się już wydawać bliski osiągnięciu za zgodą rządzącej koalicji, zmienia swoją jakość i oddala się w nieokreśloną przyszłość.

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu zgodnie z podjętymi uchwałami podczas Zjazdu Delegatów będzie konsekwentnie i stanowczo domagała się od posłów polskiego parlamentu wprowadzenia ustawowego zakazu handlu w niedziele i święta.

Wszystkie podejmowane działania przez Sekcje Krajową Pracowników Handlu, dotyczące wprowadzenia ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta, będą miały na celu osiągnięcie wyznaczonego kierunku działania.

Jan Dopierała
Sekretarz
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu

 

 

Translate »