Nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, nieudzielanie urlopów i niewypłacanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, są najpowszechniejszymi grzechami w działalności supermarketów.

Prawa pracownicze wciąż są łamane w supermarketach.

Wynika to z kontroli inspektorów pracy, przeprowadzonej w 15 tego typu placówkach w I półroczu 2006 r. Rezulaty te wskazują na nieznaczną poprawę w porównaniu z zeszłym rokiem. Dane z kontroli inspektorów Głównego Inspektora Pracy przedstawiono we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie.

Inspektorzy stwierdzili również takie nieprawidłowości jak: nieudzielanie urlopów wypoczynkowych i nieprzestrzeganie 5- dniowego tygodnia prac.

Najczęstsze uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczyły wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, składowania towarów.

Inspektorzy stwierdzili również w niektórych przypadkach niewłaściwy stan techniczny budynków.

Dyrektor departamentu prawnego GIP Anna Tomczyk podkreśliła, że „wyniki wskazują na nieznaczną poprawę stanu przestrzegania prawa pracy w stosunku do 2005 r.”

Zastępca GIP ds. nadzoru Roman Giedrojć poinformował, że „do kontroli skierowano maksymalną liczbę inspektorów, którzy będą pracowali szczególnie popołudniami”.

Jak podkreślił, „okres przedświąteczny to dla pracowników handlu okres najbardziej wytężonej pracy,(…) to także okres, w którym inspektorzy od lat stwierdzają liczne naruszenia prawa pracy, zwłaszcza w zakresie czasu i przepisów bhp”.

Giedrojć dodał, że „kontrole pokażą, czy osiąganie wysokich obrotów w handlu w okresie przedświątecznym nie idzie w parze z naruszaniem praw pracowniczych”.

Wyjaśnił, że inspektorzy zwrócą szczególną uwagę na przypadki dźwigania przez kobiety i młodocianych pracowników ciężarów przekraczających normy oraz sposób rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem przerw.

Zaapelował do pracodawców, by respektowali obowiązujące przepisy prawa pracy oraz do pracowników, aby zgłaszali do inspektorów wszystkie przypadki naruszeń prawa oraz zagrożeń. (PAP)

Translate »