Systematyczne kontrole inspektorów pracy w placówkach handlowych przynoszą efekty; następuje poprawa w przestrzeganiu prawa pracy i bezpieczeństwa – ocenia Główny Inspektor Pracy Bożena Borys-Szopa.

Na konferencji prasowej zaprezentowała ona m.in. wyniki kontroli inspektorów pracy w 2007 r.
Od stycznia do 31 lipca tego roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 5,5 tys. kontroli w placówkach handlowych, w tym ponad 1,5 tys. kontroli związanych z badaniem skarg pracowniczych – poinformowała.

W wyniku tych kontroli inspektorzy nałożyli ponad 1,7 tys. mandatów karnych na łączną sumę ponad 1,2 mln zł oraz wydali 27 tys. decyzji i 25 tys. wniosków w wystąpieniach skierowanych do pracodawców. Ponadto inspektorzy złożyli 123 wnioski do sądu o ukaranie i zawiadomili prokuraturę o popełnieniu przestępstwa w 66 przypadkach.

Do najczęstszych naruszeń należy m.in. nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, nieudzielanie należytego odpoczynku, zastawianie towarami przejść ewakuacyjnych.

Borys-Szopa przypomniała, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje super i hipermarkety od 1999 r.

Z kontroli wynika, że stan przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa jest gorszy w mniejszych placówkach handlowych niż w placówkach wielkopowierzchniowych. W super i hipermarketach najwięcej nieprawidłowości występuje w sklepach kontrolowanych po raz pierwszy, nowo powstałych, zaś w placówkach działających dłużej jest lepszy dzięki stałemu nadzorowi PIP.

Ponadto na konferencji przedstawiono wyniki kontroli w sklepach sieci Biedronka prowadzonej przez PIP na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, która prowadzi postępowanie w sprawie nieprawidłowości w sklepach tej sieci.

Przez rok 232 inspektorów przeprowadziło 739 kontroli. Stwierdzili oni m.in. nieprawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy (dla 35 proc. zatrudnionych), niewypłacanie wynagrodzenia za nadgodziny (jedna czwarta zatrudnionych), nieprawidłowe ustalanie wymiaru czasu pracy (22 proc. pracowników), ale także zastawienie towarami dróg ewakuacyjnych oraz dopuszczanie do pracy bez wstępnych badań lekarskich.

Jak poinformowała Borys-Szopa, w 57 przypadkach inspektorzy stwierdzili rażące naruszenie przepisów, powodujące bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników i wstrzymali prace, np. w jednym ze sklepów pracowniczka przewoziła wózkiem ręcznym towar ważący 960 kg.

W wyniku kontroli skierowano 40 powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa głównie w zakresie fałszowania ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji szkoleń z zakresu bhp.

Borys-Szopa dodała jednocześnie, że stan praworządności w sklepach tej sieci ulega systematycznej poprawie od II połowy 2005 r.

PAP

Translate »