1 listopada był pierwszym dniem obowiązywania ustawy o zakazie pracy pracowników handlu w święta. Pracownicy tego sektora mieli wreszcie możliwość spędzenia tego szczególnego czasu w gronie najbliższych, mieli okazję do chwili refleksji i zadumy nad tymi, którzy już odeszli.

Jako związkowcy przez całe święto monitorowaliśmy rynek handlu, zwracając szczególną uwagę na tych, którzy łamią ten zakaz. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach informowaliśmy Okręgowych Inspektorów Pracy. Wielu właścicieli tego dnia otworzyło swoje sklepy licząc na łatwy zysk kosztem zniewolenia swoich pracowników. Cieszy jednak fakt, że zdecydowana większość sklepów tego dnia była nieczynna.

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” dziękuje Państwowej Inspekcji Pracy za nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu Pracy. Apeluje jednocześnie o stosowanie sankcji wobec pracodawców łamiących zakaz pracy w handlu w święta.

Przed nami kolejny ustawowo wolny dzień w polskim handlu – Święto Niepodległości 11 Listopada. Również i tego dnia związkowcy w całym kraju będą monitorować rynek handlu. Zwracamy się do naszych rodaków z apelem o wyrozumiałość i poparcie dla naszych postulatów ograniczenia handlu. Zwróceniu uwagi na znaczenie tego problemu ma także służyć rozpoczynająca się dziś akcja plakatowa.

Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” od wielu lat stanowczo domaga się wprowadzenia ustawowych ograniczeń pracy w niedzielę i święta w handlu. Stoimy na stanowisku, że prawo powinno równo traktować wszystkich obywateli naszego kraju, również bez względu na wykonywany zawód. Pracownicy handlu nie są pracownikami służb publicznych czy strategicznych, a więc nie muszą pracować w niedziele. Nie chcemy, aby nasze dzieci samotnie spędzały niedziele, aby wychowywała je ulica.

Alfred Bujara
Przewodniczący Sekcji Krajowej
Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

Translate »