W dniu 26.02.2009 r. zakończyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami NSZZ „Solidarność” pracowników TESCO a Pracodawcą na temat płac w 2009 r.

Rozmowy w tym roku były szczególne, co ma związek z wyjątkowo trudną sytuacją gospodarczą w Polsce oraz na świecie. Po długich i żmudnych negocjacjach, w których szukaliśmy najlepszych rozwiązań, podpisaliśmy porozumienie płacowe.

Zmiany obowiązujące od 2009 roku to:

  • Wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników podstawowych w sklepach o 3% od 1 lipca 2009 r.
  • Wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników w sklepach do 3% od 1 lipca 2009 r.
  • Podwyżkę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej z 9 złotych do 20 złotych od dnia 1 marca 2009 r.
  • Ochronę wynagrodzenia dla zastępców kierowników stoisk i starszych sprzedawców, których wynagrodzenie zasadnicze w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w sklepach TESCO mogłoby ulec obniżeniu.

12 edycji Zakupów Rodzinnych (jedna akcja na miesiąc) począwszy od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010 r.

Na przełomie września i października OZ NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd TESCO spotka się w celu omówienia sytuacji gospodarczej w Polsce oraz na świecie.

Translate »