Według krakowskiej firmy Sedlak & Sedlak, zajmującej się badaniem płac w różnych grupach zawodowych w Polsce, rok 2009 był trudny dla handlu. Średnie płace spadły aż o 500 zł.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania wynagrodzeń, prowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak z Krakowa, że płace w branży handlowej były w 2009 roku znacznie niższe niż w 2008 r. Mediana, czyli wartość środkowa pomiędzy najwyższą a najniższą płacą, wyniosła 3000 zł. Było to o 14 proc. mniej niż w roku 2008, gdy mediana wyniosła 3500 zł (dane dotyczą wynagrodzeń brutto). Spadek wynagrodzeń w handlu był stosunkowo wysoki na tle innych branż. Spowodowane to jest przede wszystkim rosnącym bezrobociem. Sieci handlowe, które jeszcze w 2007 r. miały duże problemy ze znalezieniem pracowników na niektóre stanowiska i szukały ich za wschodnią granicą, teraz bez problemu znajdą osoby chętne podjąć prace za najniższe wynagrodzenie. W takiej sytuacji presja pracowników na podnoszenie wynagrodzeń jest praktycznie zerowa.

Drugim powodem spadków wynagrodzeń są słabsze wyniki finansowe firm handlowych i potrzeba cięcia kosztów. Pracownicy wolą zgodzić się na niższe wynagrodzenia, niż stracić pracę z powodu bankructwa pracodawcy.

Handel słabo wypada na tle całego sektora usług, dla którego średnie wynagrodzenie wyliczono na 3150 zł. Różnica w wysokości wynagrodzeń w usługach i handlu wynosi około 5 proc. na niekorzyść handlu.
Największe spadki wynagrodzeń w 2009 r. w całym handlu zanotowano w sektorze e-commerce oraz w firmach zajmujących się sprzedażą hurtową. Wyniosły one 18 proc. w przypadku e-commerce oraz 16 proc. w hurtowniach.

Najniższe wynagrodzenia w całym handlu otrzymują osoby pracujące w sprzedaży detalicznej. Mediana ich całkowitych zarobków w 2009 r. wyniosła 2400 zł. Jest o 14 proc. niższa niż w roku 2008.

Na poziom płac w branży handlowej, poza rodzajem prowadzonej działalności, wpływ wywiera jeszcze wiele różnorodnych czynników, jak region, rodzaj firmy, staż pracy, kwalifikacje zawodowe. Najwyższe wynagrodzenia w handlu, podobnie jak w innych branżach, oferowane są w województwie mazowieckim. Mediana wynosi tu 4276 zł. Jeszcze wyższa jest w samej Warszawie, gdzie sięga 5000 zł. Wyższe od średnich wynagrodzeń są też w dużych firmach (mediana: 3650 zł) oraz w tych, w których dominuje kapitał zagraniczny (mediana: 3965 zł).

JS

Translate »