14 lutego w Warszawie spotkała się Sekcja Handlu, by omówić problemy, jakie obecnie występują w handlu. Podjęte zostały także decyzje, które mają ukrócić złe nawyki pracodawców. Całe spotkanie było przeprowadzone przez przedstawiciela Sekcji, pana Alfreda Bujarę.

Spotkanie zaczęto od problemów dotyczących Biedronki, a mianowicie chodzi o nieprzedłużanie umów pracownikom, którzy należą do NSZZ „Solidarność”. W tym celu zostało już skierowane pismo do Michela Platini Prezydent Europejskiej Federacji Piłkarskiej (Biedronka jest jednym ze sponsorów Euro 2012), a wcześniej do Tomasza Suchańskiego – Dyrektora Generalnego sieci Biedronka. W pismach tych Solidarność zwraca uwagę, iż (cytuje): „Biedronka posunęła się do szantażowania pracowników poprzez namawianie ich do wypisywania się ze związku w zamian za przedłużenie umowy o pracę. Pracę w ten sposób straciło już kilkadziesiąt osób a ich jedyną winą było to, że skorzystali z prawa do zrzeszania się w związek zawodowy. Prawa, które w Polsce gwarantuje im Konstytucja.” W tym temacie Solidarność planuje kolejne działania. Tych jednak nie zdradzimy, robiąc Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. właścicielowi sklepów Biedronka „niespodziankę”.

Na spotkaniu poruszono także tematy różnych wzorów deklaracji członkowskich, co zostanie zgłoszone na zjeździe prezydium związku. Może uda się wypracować jeden ogólnokrajowy wzór deklaracji, co pomogłoby wybić pracodawcy argumenty różności wzorów. Chodzi tutaj o wybieranie sobie przez pracodawcę jednego ze wzorów i przyjmowanie go jako obowiązującego (co jest niezgodne z prawem, bo mamy prawo mieć różne wzory deklaracji). Innym dość ważnym tematem jest kwestia zwrócenia się w obronie pracowników Reala, gdzie dokonano tam zmian w umowach, bez wiedzy pracowników. Tą sprawą zajmą się prawnicy związkowi.

Na spotkaniu poruszono jeszcze kilka innych spraw, lecz ich waga była nieco mniejsza. Niedzielne spotkanie skończyło się koło 14-tej, po czym ze związkowcami spotkał się jeszcze pan Jan Czarzasty, zajmujący się badaniem problematyki związanej z sektorem handlu oraz badaniem miejsca związków zawodowych w strukturach handlowych.

Translate »