Z inicjatywy Biura Kooperacji Nauki i Świata Pracy Kowa MV w ramach projektu „Xenos”- Dialog branżowy „Handel-Supermarkety” w Szczecinie w dniach 04-06 lipca 2011roku odbyła się konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele Kowa MV, związków zawodowych Ver.di z Niemiec oraz związkowcy z sieci handlowych Real, – Polska, Makro Cash and Carry Polska oraz Praktiker Polska. W spotkaniu ze strony Polskiej uczestniczył również Alfred Bujara – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, Wiceprzewodniczący Uni-Europa Commerce.

W pierwszym dniu konferencji związkowcy z Ver.di przedstawili strukturę płac w branży handlu oraz schemat pracy kierownictwa, pracowników i ich wynagrodzenia oraz standardy socjalne na przykładzie przedsiębiorstwa Kaufland i real, – działających w Niemczech.

Po przerwie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” dla porównania przedstawili strukturę pracy kierownictwa, pracowników i ich wynagrodzenia oraz standardy socjalne na przykładzie przedsiębiorstwa real, – Polska i Praktiker-Polska.

Popołudniowa część konferencji rozpoczęła się od spotkania uczestników projektu z pracownikami Hipermarketu real, – Galaxy w Szczecinie, w którym udział wzięła Dyr. Hipermarketu Pani Ewa Malecka. W trakcje spotkania pracownicy real, – Galaxy zadawali wiele pytań kolegom z niemieckich związków zawodowych szczególnie zainteresowani byli relacjami interpersonalnymi oraz poziomem wynagrodzeń pracowników real, – w Niemczech. Po dwugodzinnym spotkaniu Pani Dyr. Ewa Malecka zaprosiła wszystkich jego uczestników do zwiedzania sklepu, którego jest gospodarzem. Spotkanie wywarło duże wrażenie na wszystkich uczestnikach konferencji.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od prezentacji kolegów z niemieckich związków zawodowych projektu przedsiębiorstwa METRO GROUP pod roboczym tytułem „CORA” oraz możliwości działalności Rad Zakładowych w Niemczech.

W drugiej część spotkania związkowcy z Polski przedstawili sytuację dotyczącą przyszłości związków zawodowych oraz zapoznali uczestników z historią ruchu związkowego w Polsce. Następnie przew. Alfred Bujara przedstawił referat mówiący o sytuacji pracowników sektora handlu w Polsce omawiając ich problemy związane z prawem pracy, niskimi wynagrodzeniami, czasem pracy, ponadnormatywnym obciążeniem pracą itp. Dużo miejsca w swoim wystąpieniu poświęcił walce związków zawodowych o „wolną niedzielę” w handlu jak również trudnej działalności Rad Zakładowych w Polskim systemie Prawnym.

Jan Dopierała
Sekretarz Krajowej Sekcji Pracowników Handlu

 

Translate »