Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ Solidarność chce zainteresować wszystkich kandydatów na posłów i senatorów trudną sytuacją pracowników handlu. – Przygotowaliśmy list otwarty, który rozsyłamy do kandydatów na parlamentarzystów pocztą elektroniczną. Od poniedziałku 3 października będziemy też dostarczać im kopie listu osobiście – poinformował Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności.

Będziemy odwiedzać biura poselskie i senatorskie oraz siedziby komitetów wyborczych. Dotychczas w tej kampanii w czasie żadnej z debat kandydaci nawet się nie zająknęli na temat sytuacji pracowników handlu. Chcemy ich przekonać, że problem jest poważny. Chcemy poznać ich pomysły, propozycje i usłyszeć deklaracje, że są gotowi podjąć w parlamencie działania na rzecz poprawy dramatycznej sytuacji pracowników naszej branży – mówi Alfred Bujara.

Według Bujary największe problemy pracowników handlu to: niestabilność zatrudnienia, umowy śmieciowe, zatrudnianie za pośrednictwem firm zewnętrznych i nadmierne obciążanie pracowników obowiązkami – Nierozwiązanym od lat problemem pozostają niskie płace. Wielu pracowników handlu, mimo że pracują na pełen etat, żyje poniżej granicy ubóstwa – dodaje Bujara.

W liście otwartym do kandydatów na parlamentarzystów związkowcy podkreślają też, że pracodawcy zwalczają związki zawodowe. – To ponury paradoks, że utrudnianie działalności związkowej oraz praktycznie bezkarne szykanowanie członków związku stało się normą w państwie, które odzyskało niepodległość właśnie dzięki powstaniu NSZZ Solidarność – czytamy w liście.


Grzegorz Podżorny,
rzecznik prasowy
Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
tel: 32 72 84 221
kom: 601 98 68 45
rzecznik@solidarnosckatowice.pl
www.solidarnosckatowice.pl

Translate »