W dniu 18.02.2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyło się spotkanie pracowników Centrum Dystrybucji JYSK z przedstawicielami Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” JYSK Sp. z o.o., w którym uczestniczyło ok. 50 osób.

Ze strony związkowej w spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banku, Handlu i Ubezpieczeń Alfred Bujara, który jest również Z-cą Przewodniczącego Unii Commerce oraz Przewodniczący Podregionu Radomszczańskiego Leszek Głogosz.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele naszego pracodawcy koordynator ds. Kadr i Płac Agnieszka Poteralska oraz kierownik ds. technicznych i systemowych Jacek Przerwa.

W trakcie zebrania poruszane były sprawy i problemy bieżące pracowników JYSK Sp. z o.o. Omówiona została kwestia sporu zbiorowego wszczętego przez Zakładową Organizację Związkową z JYSK Sp. z o.o. oraz konieczność i cel przeprowadzenia referendum strajkowego, które rozpoczęło się kilka dni temu za pomocą Internetu na stronie www.jysksolidarnosc.pl/referendum.

Ponadto poinformowano pracowników o przysługującym im prawie do zrzeszania się i korzyściach wynikających z tytułu przynależności do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”. Pracownicy zostali poinformowani o przysługującym im prawie do wolności wypowiedzi na temat związku zawodowego na terenie zakładu.

Spotkanie cieszyło  się z dużym zainteresowaniem  mediów.

Translate »