Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Jysk Polska napisała list do królowej Danii Małgorzaty II, w którym zwraca uwagę na łamanie praw pracowniczych w sklepach tej sieci znajdujących się na terenie Polski.

Związkowcy przypomnieli, że Jysk ma prawo do używania Królewskiego Tytułu „Dostawca Jej Wysokości Królowej Danii”, który postrzegany jest jako gwarancja w handlu oraz w przemyśle i jest przyznawany firmom stabilnym ekonomicznie, cieszącym się dobrą reputacją społeczną.

Zdaniem związkowców sposób  traktowania pracowników w sklepach Jyska w Polsce odbiega od standardów przyjętych w Danii. – Reputacja Jyska w Polsce naszym zdaniem oraz w przekonaniu wielu pracowników  w Jysk Polska jest niestety zła – napisali.

Zwrócili też uwagę na brak poszanowania dialogu społecznego. – Od wielu miesięcy Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność usiłuje rozpocząć negocjacje z Jyskiem Polska, aby poprawić sytuację finansową pracowników. Niestety Jysk Polska stale reaguje negatywnie na nasze starania rozwiązania narastającego konfliktu – czytamy w liście skierowanych do królowej Danii.

Łamaniem standardów dialogu społecznego w sklepach Jysk jest utrudnianie działalności związkowej i zrzeszania się pracowników oraz brak negocjacji na temat podwyżek płac, mimo że w Polsce sieć przynosi zyski od 2006 roku. Zdaniem związkowców takie działania sprzeciwiają się Kodeksowi Etyki przyjętemu przez firmę.

– Jesteśmy przekonani, że autorytet jakim cieszy się Wasza Królewska Mość, wpłynie pozytywnie na właścicieli Jyska, aby zaczęli działać w Polsce właściwie, zgodnie z przyznanym im tytułem – podkreślili związkowcy w liście.

Translate »