Te same sieci handlowe, różne warunki pracy w Niemczech, Polsce, Czechach czy na Słowacji.

– Pracodawcy transnarodowi stosują często te same nieetyczne praktyki wobec pracowników. Aby się temu przeciwstawić musimy coraz częściej działać wspólnie z naszymi kolegami z zagranicy – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „S”. Dlatego przedstawiciele związków zawodowych działających w sektorze handlu z Czech, Słowacji i Polski planują wspólne działania na rzecz pracowników tego sektora. Wczoraj w Warszawie zakończyło się dwudniowe spotkanie przewodniczących handlowych związków zawodowych z Czech, Słowacji i Polski z udziałem Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz przedstawicieli Fundacji Eberta, która patronuje wspólnemu przedsięwzięciu.

– Mamy już konkretny plan, który zaczniemy realizować jesienią. Jednak w tej chwili nie ujawniamy, jaka sieć będzie naszym celem – mówi Kacper Stachowski Kierownik Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej.

Sektor handlu to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż. Jak szacuje Dział Rozwoju Związku KK NSZZ „S” pracuje w niej około 1 mln pracowników, z czego około 400 tys. pracuje w koncernach transnarodowych. Z doświadczeń „S” wynika, że niestety w większości przypadków zysk osiągany jest kosztem pracowników.

Projekt w handlu to efekt współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, która angażuje się m.in. w działania związane z budowaniem dialogu społecznego i organizowaniem pracowników w związek zawodowy. Dodatkowego wsparcia udzielą związkowcom z Polski, Czech i Słowacji przedstawiciele niemieckiego Verdi oraz międzynarodowa organizacja UniCommerce, zrzeszająca związki zawodowe działające w sektorze handlu.

Dział Informacji KK

Translate »