W dniach od 14 do 15 czerwca 2010 roku z inicjatywy Uni Global w Berlinie odbyła się konferencja dotycząca powołania Światowego Przymierza Związkowego Uni METRO.

W spotkaniu uczestniczyli związkowcy z Belgi, Francji, Rumuni, Czech, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Rosji, Ukrainy, Turcji, Szwecji, Indii, Wietnamu, Niemiec oraz Polski. Organizowanie pracowników Metro Group na całym świecie to wspólne wyzwanie, któremu powinni podołać związkowcy pracujący w spółkach należących do Metro Group działając pod sztandarami UNI Europa.Rozwój korporacyjny Metro Group poniekąd zmusza członków afiliowanych w UNI Europa do wspólnego działania na rzecz reprezentowania interesów pracowników i związkowców w rozmowach z Management Bard Metro AG.W trakcje spotkania każdy z reprezentowanych krajów przedstawiał raport o sytuacji prawnej,ekonomicznej oraz warunkach pracy w przedsiębiorstwach krajowych wchodzących w skład grupy.

Po wysłuchaniu raportów z poszczególnych krajów łatwo można było dojść do wniosku, że sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo zbliżona do siebie. Nie trudno było przekonywać uczestników spotkania, że wspólne działania stają się koniecznością a Światowe Przymierze Związkowe UNI METRO to korporacyjny kierunek związków zawodowych działających w Metro Group. W trakcje posiedzenia uczestnicy spotkania dyskutowali również o celach i zadaniach Przymierza oraz konieczności poniesienia wkładu poszczególnych członków w ich realizacje. Podczas pierwszego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzania sklepu Metro Cash & Carry w Berlinie. Bardzo dobrze zorganizowana wycieczka pozwoliła zapoznać wszystkich uczestników z nowymi trendami wyposażenia sklepów oraz nowej organizacji pracy. W drugim dniu konferencji związkowcy mieli okazje przekazać swoje uwag oraz postulaty Pani Betainie Scharff która podczas spotkania reprezentowała Zarząd Grupy Metro AG. W końcowej fazie spotkania wywołana została dyskusja na temat dalszego rozwoju narodowego i światowego dialogu między Grupą Metro a członkami afiliowanymi w UNI Europa oraz wprowadzaniu w życie zasad Grupy Metro w sprawie partnerstwa społecznego. Na koniec spotkania publicznie ogłoszono początek powstania Światowego Przymierza Związkowego UNI METRO.

Jan Dopierała
Sekretarz Krajowej Sekcji Pracowników Handlu

 


Translate »