W dniach 18-22 maja 2004 r. w Ośrodku Wypoczynkowym NBP „Guzianka” w Rucianem-Nidzie gościło 67 związkowców z 41 organizacji zrzeszonych w Stałym Komitecie Związków Zawodowych Europejskich Banków Centralnych. Goście reprezentowali banki centralne 23 krajów oraz Europejski Bank Centralny we Frankfurcie.
Z inicjatywą zorganizowania w Polsce dorocznej konferencji, obchodzącego w tym roku czterdziestolecie działalności Stałego Komitetu, wystąpiła reprezentacja związków zawodowych działających w NBP na ubiegłorocznym spotkaniu w Lizbonie. Z podobną propozycją wystąpili przedstawiciele Węgier i Cypru, lecz władze Stałego Komitetu, ku naszemu zadowoleniu, wybrały Polskę. Projekt zorganizowania konferencji w Guziance spotkał się z aprobatą kierownictwa NBP zwłaszcza, że jej termin był symboliczny, bowiem przypadał na pierwszy miesiąc uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Związki zawodowe 10 banków centralnych krajów nowo wstępujących po raz pierwszy uczestniczyły nie w roli obserwatorów, lecz pełnoprawnych członków Stałego Komitetu z prawem głosu.
Trzy duże organizacje związkowe działające w NBP (Krajowy Związek Zawodowy, NSZZ „Solidarność” i Autonomiczny Związek Zawodowy), pełniące rolę organizatorów i gospodarzy konferencji reprezentowane były przez 18-osobowy zespół. Nasi przedstawiciele sprawowali pieczę nad logistyką, transportem uczestników z lotniska via Warszawa do Guzianki i z powrotem, sprawnym przebiegiem obrad, imprez turystyczno-rekreacyjnych, a także nad realizacją programu dla 8 osób towarzyszących naszym gościom. Wszyscy ponadto uczestniczyli w obradach chłonąc wiedzę merytoryczną z zakresu europejskiej bankowości centralnej oraz tematyki związkowej. Na konferencję zaprosiliśmy również reprezentantów dwóch lokalnych związków działających na terenie oddziałów NBP w Bydgoszczy i Kielcach oraz przedstawicieli Mennicy Państwowej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Translate »