Dziękujemy wszystkim Posłankom i Posłom za poparcie ustawy uszczelniającej ograniczenie handlu w niedziele!!!
Handlowa „Solidarność”
17 września Sejm przyjął nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Teraz projekt trafi do pod obrady Senatu.
Za przyjęciem nowelizacji głosowało 272 posłów, przeciw było 135, a 37 wstrzymało się od głosu. Senat ma teraz 30 dni na zajęcie się projektem uchwalonym przez Sejm. Jeśli przyjmie nowelizację w całości, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu. Jeżeli senatorowie odrzucą projekt lub zgłoszą do niego poprawki, wróci on do Sejmu.
W trakcie sejmowych prac nad nowelizacją uszczelniającą przepisy dotyczące handlu w niedziele wprowadzona została poprawka do pierwotnie zgłoszonego projektu wydłużająca vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy. Oznacza to, że zmiany w przepisach mają szansę wejść w życie najwcześniej w drugiej połowie stycznia lub nawet w lutym 2022 roku.
Translate »