15 września przedstawiciele handlowej „Solidarności” odwiedzili biura klubów parlamentarnych i kół poselskich znajdujące się w budynkach Sejmu. Związkowcy przekazali posłom apel o poparcie zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. 16 września Sejm ma zająć się nowelizacją ustawy na posiedzeniu plenarnym .

   – Ustawa, która przywróciła setkom tysięcy pracowników handlu prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami, powoli staje się fikcją. Jej nowelizacja jest koniecznością. Odwiedziliśmy wszystkie kluby parlamentarne i koła poselskie. Nasz apel przesłaliśmy również drogą elektroniczną wszystkim posłom zasiadającym w Sejmie, odwiedzaliśmy też biura poselskie w całym kraju. Dla pracowników handlu głosowanie nad nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele będzie sprawdzianem, czy poszczególni posłowie są rzeczywiście ich reprezentantami, czy bardziej liczy się dla nich interes wielkich sieci handlowych – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.

   W ostatnich miesiącach kolejne sieci handlowe otwierają swoje sklepy w niedziele, obchodząc ograniczenia zawarte w ustawie. Taką furtkę pozostawia zapis w zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. Sieci handlowe wprowadzają w swoich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskują status placówki pocztowej i mogą prowadzić działalność w niedziele.

   – Wyjątku dotyczącego placówek pocztowych nie było w obywatelskim projekcie ustawy przygotowanym przez „Solidarność”. Został on wprowadzony się on w trakcie prac parlamentarnych nad projektem. Od początku ostrzegaliśmy, jest to droga do omijania przepisów i nasze obawy się potwierdziły – mówi szef handlowej „S”.

   Poselski projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele ma ograniczyć możliwość obchodzenia zawartych w niej obostrzeń. Zgodnie z zapisami projektu sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający, czyli przychody z usług pocztowych będą przekraczać 50 proc. łącznych przychodów.

   We wtorek 14 września na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.16 września Sejm ma się zająć projektem na posiedzeniu plenarnym.

Translate »