Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności dwóch zaskarżonych przepisów dotyczących zakazu handlu w niedzielę, jednak postanowił o umorzeniu sprawy w zakresie pozostałych dwóch, na podstawie których ustanowiono zakaz oraz ustanowiono od niego wyjątki. Wniosek w sprawie konstytucyjności przepisów w 2018 r. do TK złożyła Konfederacja Lewiatan.

We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że konstytucyjne jest określone w ustawie pojęcie wykonywania pracy w niedzielę. Zgodnie z przepisami należy przez to rozumieć „wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika, lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24 w sobotę a godziną 24 w niedzielę”.

Za konstytucyjne uznano też vacatio legis przepisów. Konfederacja Lewiatan wskazywała, że ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r., a opublikowana w Dzienniku Ustaw została 5 lutego 2018. „Vacatio legis wynosiło zaledwie 23 dni” – argumentowano.

– Okres 23 dni, chociaż nietypowy, nie był przesadnie krótki, biorąc pod uwagę zakres zmian oraz wskazany w ustawie o ograniczeniu handlu okres dostosowawczy. Pracodawcy mieli możliwość dostosowania się do tych zmian i takiego pokierowania swoimi działaniami, by nie odczuć w drastyczny sposób konsekwencji wprowadzonych rozwiązań – powiedział w uzasadnieniu wyroku TK sędzia Justyn Piskorski.

Jednocześnie Trybunał postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie dwóch kluczowych przepisów. Pierwszy z nich to artykuł ustanawiający zakaz handlu. Zgodnie z nim „w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane”.

Drugi z przepisów to przepis wyliczający wyjątki od tego zakazu; zdaniem Konfederacji Lewiatan różnicuje on pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni.

Wyrok został wydany w składzie pięciu sędziów TK. Zdanie odrębne do orzeczenia złożyło dwóch sędziów: Zbigniew Jędrzejewski oraz Jarosław Wyrembak.

Wniosek Konfederacji Lewiatan

Prace w parlamencie nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni zakończyły się 10 stycznia 2018 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał te przepisy 30 stycznia 2018 r., zaś ustawa weszła w życie od 1 marca 2018 r.

Wniosek Konfederacji Lewiatan trafił do TK już w maju 2018 r. Generalnie we wniosku tym zaskarżone zostały cztery przepisy ustawy, w tym kluczowy artykuł stanowiący, że „w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – są zakazane”.

Zdaniem skarżących regulacja ta „nie spełnia kryteriów dopuszczalnej ingerencji w wolność pracy (…), skoro wywołuje skutki, które nie dają się pogodzić z obrazem demokratycznego państwa prawa”, czyli—ich zdaniem—prowadzi na przykład do grupowych zwolnień w niektórych branżach i powoduje obniżenie dochodów.

Źródło: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zakaz-handlu-w-niedziele-zgodny-z-konstytucja-oglosil-trybunal-konstytucyjny/8g1slk9

Translate »