Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci naszego kolegi i przyjaciela, wicestarosty tatrzańskiego Jerzego Zacharko. Współtwórcy handlowej i zakopiańskiej „Solidarności”, społecznika, który swoje życie poświęcił pomaganiu innym.


Jerzego Zacharko był uczestnikiem I Zjazdu „Solidarności” Pracowników „Społem” w 1980 roku. Wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Pracowników „Społem”. To właśnie ta struktura związkowa dała podwaliny pod dzisiejszą Krajową Sekcje Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Internowany 13 grudnia 1981 r. w ośrodkach odosobnienia w Załężu i w Kielcach-Piaskach; współzałożyciel tajnej poczty obozowej w Załężu. Od 1986 roku przez trzy lata drukował podziemne wydawnictwa. W 1989 roku zaczął pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Tymczasowej Komisji Miejskiej NSZZ „Solidarność” w Zakopanem oraz brał udział w reaktywowaniu  krajowych struktur Sekcji  Pracowników „Społem”.

Za swoją działalność Jerzy Zacharko został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2001 został wiceburmistrzem Zakopanego, funkcję tą pełnił do 2006 r. Wicestarostą tatrzańskim był od 2014 roku.

Jerzy Zacharko odszedł do domu Pana 12 kwietnia 2021 roku. Miał 70 lat.

W imieniu Rady Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” składamy rodzinie, bliskim i przyjaciołom Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia. Był  naszym Przyjacielem, którego wdzięczna pamięć zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach i sercach.

Alfred Bujara

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”

 

Translate »