OPRAC. MARTYNA KOŚKA

19-02-2019 (15:39)
ŹRÓDŁO: MONEY.PL
:Zakaz handlu jest zgodny z Konstytucją. Komisja Ustawodawcza nie podziela obaw Lewiatana
Zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Konfederację Lewiatan cztery artykuły ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele są zgodne z Konstytucją – orzekła sejmowa Komisja Ustawodawcza.

Ustawa zakazująca handlu w niedziele nie jest niezgodna z Ustawą Zasadniczą – do takiej konkluzji doszła sejmowa Komisja Ustawodawcza. W stanowisku przygotowanym dla marszałka Sejmu znalazła się pozytywna opinia nt. zgodności zaskarżonych przepisów z konstytucją.
Za przyjęciem takiej opinii zagłosowało 13 posłów. Przeciwnego zdania było 5 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu – informuje serwis „Wiadomości Handlowe”
Przypomnijmy, że w maju 2018 r. prezydent Konfederacji Lewiatan złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności z konstytucją ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. W ocenie związku pracodawców, ustawa wprowadzająca zakaz zawiera przepisy, które tworzą „niedające się usunąć wątpliwości interpretacyjne”.
Związek przekonuje, że brak ostrych przepisów w ustawie narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Inny zarzut dotyczy zróżnicowania podmiotów prowadzących handel – jedne mogą prowadzić działalność w niedziele, innym to prawo zostało odebrane. Może to, zdaniem przedsiębiorców, naruszać zasady ochrony pracy, wolności wykonywania pracy, równości wobec prawa i proporcjonalności.

Translate »