W dniu 17 listopada 2017 r. Europejscy partnerzy społeczni sektora bankowego podpisali wspólną deklarację w sprawie telepracy w europejskim sektorze bankowym.

Zgodzili się również podpisać kolejną wspólną deklarację w sprawie cyfryzacji w sektorze bankowym w 2018 r.

Deklaracja zawiera analizę bieżącej sytuacji dla społeczeństwa i sektora bankowego, a następnie podaje definicję Telepracy odpowiednią dla tego sektora.

W części zatytułowanej „Organizacja pracy i aspekty zatrudnienia w zakresie telepracy” znajduje się omówienie warunków, w jakich może odbywać się telepraca, a także aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych i cyberbezpieczeństwa, prywatności i korzystania ze sprzętu technicznego.

Kolejny rozdział przypomina o znaczeniu dodatkowej potrzeby szkolenia pracowników w zakresie nowych zadań i ról zawodowych.

Wreszcie, co ważne, istotna jest rola dialogu społecznego we wspólnym kształtowaniu przyszłego świata pracy.

Partnerzy społeczni zobowiązują się do szerokiej promocji i rozpowszechniania tej deklaracji i będą aktywnie uczestniczyć w jej wdrażaniu.

zdjecie bank 2 zdjecie banki 3

Translate »