Wybory władz OP w Tauron Kraków Oddział w Legnicy

28 lutego 2018 roku odbyły się wybory władz Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Tauron Kraków Oddział w Legnicy.

Na przewodniczącego Komisji Podzakładowej został wybrany Bogdan Kieleczawa (na zdjęciu). W skład Komisji Podzakładowej weszli:  Marcin Grochowski, Radosław Rogowicz, Józef Opyd, Jerzy Ogrodnik, Tomasz Czapski, Dariusz Walczak, Arkadiusz Musielak, Andrzej Szymonik, Katarzyna Grabarek, Justyna Szczepańska, Agnieszka Tryszpiotr,  Tomasz Rudek, Piotr Giza i Krzystof Klus.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Jarosław Adam, Małgorzata Dąbrowska, Beata Dziedzina, Jan Piksa i Anna Wełyczko. Po Zebraniu Członków ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna wybierając Annę Wełyczko na przewodniczącą ZKR.

Zebrani wybrali również  delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”: Bogdana Kieleczawę, Józefa Opyda oraz Marcina Grochowskiego.

Na delegatów na WZD Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” wybrano Bogdana Kieleczawę oraz Józefa Opyda.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Piotr Wegner.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com