Orłowski przewodniczącym w Zagłębiu Miedziowym

Bogdan Orłowski Bogdan Orłowski

Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność wybrali swojego przewodniczącego. Po raz czwarty z rzędu stanowisko to będzie piastował Bogdan Orłowski. Poparło go aż 98 z 99 delegatów zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

To najlepszy wynik odkąd Orłowski ubiega się o rolę przewodniczącego oraz najlepsze potwierdzenie jego znakomitej pracy w związku. On sam krótko i żartobliwie komentuje całą sytuację:

– Prawie jak w Korei Północnej. A tego jednego „górala”, który na mnie nie głosował odnajdę! – śmiał się Bogdan Orłowski. Dodał jeszcze, że rezultat przyjął z ogromną satysfakcją, ale i pokorą, która zobowiązuje go do podjęcia jeszcze cięższej pracy dla Związku w obecnej kadencji.

Rządy Orłowskiego w Regionie to prawdziwy okres prosperity związku. Dziś region to ponad 120 organizacji związkowych, które zrzeszają około 15 tysięcy członków, co plasuje Zagłębie Miedziowe proporcjonalnie na pierwszym miejscu w kraju pod względem liczności.

Poza przewodniczącym związkowcy wybrali również 20-osobowy zarząd. W jego skład weszli: Włodzimierz Broda, Marek Budziak, Józef Czyczerski, Jacek Dziuba, Adam Januchta, Rafał Klaudel, Ewa Kosiorowska, Jacek Krawczun, Mieczysław Krzywy, Andrzej Kucharski, Ryszard Lis, Iwona Maisner, Krystyna Marcinowska, Wojciech Obremski, Ireneusz Pasis, Jacek Pobihuszka, Franciszek Poselużny, Jarosław Ratka, Piotr Wegner i Tomasz Wiecheć.

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali Tomasz Kulik, Renata Łuczyńska, Bogusław Mrowiec, Wojciech Nosal i Mieczysław Stachniewicz. Wybrano też delegatów na Krajowy Zjazd. Region Zagłębie Miedziowe jesienią w Bielsku – Białej reprezentować będą Włodzimierz Broda, Józef Czyczerski, Jacek Dziuba, Bogdan Kieleczawa, Bogdan Nuciński, Ireneusz Pasis i Piotr Wegner.

Delegaci oprócz czynności wyborczych, podjęli również uchwały i zajęli stanowiska w omawianych sprawach. Wśród nich znalazły się między innymi:

Stanowisko w sprawie podatku od kopalin. Walne zgromadzenie wyraziło stanowczy protest w związku z wprowadzeniem przez rząd tego podatku. Powodem takiej decyzji jest jego wpływ na skrócenie eksploatacji złóż polskiej miedzi.

Stanowisko w sprawie restrukturyzacji polskiej kolei. Delegaci opowiedzieli się zgodnie przeciwko reformie PKP, która centralizuje spółki kolejowe. Działanie te spowodowały pięcioprocentowy spadek udziałów w przewozach towarów i dwukrotnie większe obniżenie w przewozach pasażerskich. Na dłuższą metę może to doprowadzić do utraty wielu miejsc pracy w tym sektorze.

Podjęto również uchwałę wnioskującą o pozbawienie honorowego członkostwa w związku Lecha Wałęsy. Powodem wniesienia takiej uchwały był artykuł 10. statutu NSZZ Solidarność mówiący m.in. o zachowaniu niegodnym członka związku. Lech Wałęsa podczas protestów wypowiedział się „ja bym pałował tych demonstrantów”.

Spotkanie wyborcze miało miejsce w Centrum Spotkań Jana Pawła II. Głosowania i debaty poprzedziła Msza święta. Koncelebrowali ją księża Marian Kopko i Ryszard Wołowski.

 

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com