Podstawy funkcjonowania systemu oświaty w aspekcie praw i obowiązków nauczycieli

29 maja br. w Legnicy przeprowadzono szkolenie Podstawy funkcjonowania systemu oświaty w świetle praw i obowiązków nauczycieli, w którym uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 i 2 w Legnicy. Sławomir Poświstak, prawnik z Regionu Dolny Śląsk,  omówił m.in. zagadnienia związane z miejscem prawa oświatowego w prawie pracy, zasady nawiązywania, modyfikacji, rozwiązywania i wygaszania nauczycielskich stosunków pracy, prawo do urlopów na poratowanie zdrowia i uprawnienia rady pedagogicznej.

Prawo oświatowe 2015 11 Prawo oświatowe 2015 10 Prawo oświatowe 2015 9 Prawo oświatowe 2015 7 Prawo oświatowe 2015 6 Prawo oświatowe 2015 5

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com