I Forum Kobiet NSZZ „S” odbędzie się w maju 

Sekcja Krajowa Kobiet razem z Regionalną Sekcją Kobiet Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność” organizuje w Szczecinie I Forum Kobiet.

„Solidarność” Kobiet zaprasza do Szczecina na konferencję naukowo – szkoleniową „I Forum Kobiet NSZZ Solidarność – XXXV LAT RAZEM” w dniach 8-9.05.2015 r. W obradach wezmą udział eksperci (pracownicy IPN, wykładowcy szczecińskich uczelni, działacze związkowi, politycy i działacze samorządowi), którzy przedstawią uwarunkowania historyczne i stan aktualny wybranych aspektów  funkcjonowania kobiet w życiu społeczno – zawodowym. Omówiona zostanie rola kobiet w „Solidarności”. Prelegenci przybliżą zagadnienia związane z równym traktowaniem i praktyki WLB (godzenie życia zawodowego i rodzinnego) oraz przedstawią stojące przed kobietami wyzwania wieku XXI. W programie przewidziano również projekcję filmu „Matki Solidarności”.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich członków NSZZ Solidarność, szczególnie kobiety i osoby zainteresowane w/w tematami. Zgłoszenia należy przesyłać do 30 marca 2015 na adres e-mail:konferencjaforumkobiet2015@wp.pl

Formularz zgloszeniowy dostępny TUTAJ.

Program konferencji dostępny TUTAJ

hd KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com