Ogólnopolska akcja protestacyjna strażaków

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” informuje o rozpoczęciu 30 marca br. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej strażaków.

– Długo czekaliśmy na odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na nasze postulaty – mówi Robert Osmycki, przewodniczący Sekcji Pożarnictwa „S”  –  W grudniu ub. r. złożyliśmy petycję u Marszałka Sejmu RP. Oczywiście tutaj również nie dostaliśmy odpowiedzi.

Związkowcy od dawna domagają się rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku oraz podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100% stawki godzinowej strażaka.

– Konieczność rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń wynika z potrzeby pokrywania kosztów stałych elementów, które zgodnie z przepisami co roku automatycznie wzrastają (np. wysługa lat) a także w celu możliwości prowadzenia właściwej polityki awansowania – tłumaczy Osmycki. – W chwili obecnej jednostki organizacyjne PSP doszły do sytuacji, w której awans nie niesie podwyżki, za to zwiększa liczbę zadań albo zakres odpowiedzialności.

W grudniu 2014 do powyższych postulatów pożarnicy dodali postulat zabezpieczenia przez budżet państwa pewnej kwoty pieniędzy na planowaną zmianę sposobu naliczania wysługi lat służby dla strażaków z najdłuższym stażem służby. Na spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych Teresą Piotrowską, gdzie po raz kolejny przedstawiono postulaty z prośbą o odpowiedź do 16 marca 2015,  związkowcy zwrócili się również z wnioskiem o powołanie zespołu negocjacyjno-ministerialnego.

– Od sierpnia 2013 składamy te same postulaty na ręce kolejnych ministrów. Ani razu nie doczekaliśmy się odpowiedzi – mówi szef sekcji pożarników – Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze słuszne  żądania podjęliśmy decyzję o podjęciu akcji protestacyjnej.

Protest będzie miał  charakter kroczący a kolejne jego elementy (w tym kolejne włączanie województw) ustalać będzie Krajowy Sztab Protestacyjny i wskazane wojewódzkie sztaby protestacyjne. Strażacy z jednostek organizacyjnych PSP, w których nie ma struktur NSZZ ”Solidarność” będą mogli przystąpić do działań protestacyjnych po powołaniu Społecznych Komitetów Protestacyjnych i zgłoszeniu przewodniczącego takiego komitetu mailem na adres: skpnszz@wp.pl.

Zawieszenie lub zakończenie protestu związkowcy uzależniają od podjęcia rozmów w sprawie zgłoszonych żądań.

hd KK NSZZ „S” Fot: Wojciech Obremski Protest strażaków – grudzień 1991 rok

Straż Pożarna (4) Straż Pożarna (2)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com