Porozumienie kończące spór zbiorowy w MOPS

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS informuje, że w dniu 25.02.2015 r. zawarła z  pracodawcą porozumienie kończące wszczęty w marcu 2013 roku spór zbiorowy.

Działania „Solidarności” przyniosły efekty. Na mocy porozumienia od dnia 1 lipca 2015 roku pracownicy MOPS otrzymają podwyżkę wynagrodzeń średnio o 150 zł brutto. Strona związkowa zawierając porozumienie wzięła pod uwagę, że pracodawca w trakcie trwania sporu zbiorowego częściowo spełnił już postulaty, w roku 2013 i 2014 miały miejsce podwyżki wynagrodzeń.

Dziękujemy wszystkim Członkom Związku oraz Pracownikom MOPS, którzy przez cały czas trwania sporu wspierali działania „Solidarności” w tej istotnej sprawie.
Porozumienie MOPS

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com