Razem możemy więcej

W  siedzibie dolnośląskiej „Solidarności” odbyło się spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków pracodawców i związków zawodowych, którego celem było omówienie ewentualnego wypracowania wspólnego porozumienia dotyczącego stworzenia takich instrumentów i płaszczyzny dialogu, które służyć będą rozwiązywaniu wszelkich sporów i konfliktów między związkami zawodowymi a pracodawcami.
Na spotkaniu obecni byli:
Tadeusz Choczaj – Dolnośląscy Pracodawcy Lewiatan
Michał Kuszyk – Związek Pracodawców Polska Miedź
Kazimierz Kimso – Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Kisielewski – Forum Związków Zawodowych.
Franciszek Kopeć – Region Jeleniogórski NSZZ „Solidarność”
Andrzej Kalisz – Związek Pracodawców Dolnego Śląska
Zbigniew Ładziński – Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
Bogdan Orłowski – Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
Andrzej Otręba – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Marek Woron – Loża Dolnośląska Business Centre Club.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że na dolnym śląsku relacje pomiędzy partnerami społecznymi były zawsze bardzo dobre. Ponieważ dialog społeczny umiera na poziomie krajowym zarówno związkowcy jaki i reprezentatywne organizacje pracodawców chcą zaproponować dobre praktyki dla firm do dialogu na poziomie zakładu pracy i na poziomie województwa.

Przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso podkreślił, że wypracowane przez partnerów społecznych dobre praktyki będą dobrze służyły zarówno pracownikom jak i pracodawcom. – W wielu wypadkach pomoże to uniknąć wojny, a ta jak wiadomo zawsze niesie za sobą ofiary i chęć odwetu.

Marek Woron – kanclerz BBC zauważył, że wszyscy jadą na tym samym wózku. – Chcemy też promować polskie przedsiębiorstwa, które nie mają szans z wielkimi korporacjami, często dofinansowanymi przez administrację publiczną.

Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili chęć dalszej współpracy. Kolejne spotkanie odbędzie się 20 marca w siedzibie Izby Rzemieślniczej, gdzie omawiane będą szczegółowe obszary współpracy i strategia działania na kolejne miesiące.

Razem możemy więcej 1 (1) Razem możemy więcej

SDŚ

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com