W PeBeKa będą negocjować kształtowanie wynagrodzeń

W Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie związki zawodowe w tym NSZZ „Solidarność” zwróciły się do prezesa Zarządu Spółki o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego związki przedstawią swoje propozycje nt. kształtowania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w roku 2015.

Związki proponują:
– Wzrost stawek osobistego zaszeregowania o kwotę 70 złotych,
– Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku,
– Poprawę warunków BHP w miejscach pracy załogi.

Za NSZZ „Solidarność”
przewodniczący Ireneusz Pasis

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com