Legniczanin powołany do IPN-owskiego komitetu

Grzegorz Majewski otrzymał z rąk Kamila Dworaczka dyrektora dddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu akt powołania do Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziale Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu na kolejną kadencję.

Grzegorz Majewski jest pracownikiem V Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, członkiem NSZZ „Solidarność”, autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także współautorem książki „Ponad granicami – Historia Solidarności Polsko – Czechosłowackiej”.

W czasach PRL działał w Ruchu Wolność i Pokój, którego członkowie m.in. odmawiali składania przysięgi na wierność ZSRR i odmawiali służby wojskowej. Działał równiez w podziemnej Solidarności. Za opozycyjną działalność został odznaczony przez prezydenta RP „Krzyżem Wolności i Solidarności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa to organ doradzający władzom Instytutu Pamięci Narodowej. Za zadanie ma m.in. „inicjowanie i koordynowanie inicjatyw związanych z upamiętnianiem miejsc historycznych miejsc, wydarzeń i postaci z dziejów narodu polskiego” a także „ocenianie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi obiektami walk i męczeństwa” i opiniowanie wniosków i inicjatyw dot. budowy nowych.

Kadencja komitetu trwa pięć lat. Udział w jego pracach ma charakter społeczny.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com